december 2017
17augustus

Wie zijn wij? VSO het Sprengen College biedt Passend Onderwijs (Cluster 4, VSO-ZMOK) met een bijzonder neutrale grondslag. Het Sprengen College is gespecialiseerd in onderwijs aan leerlingen met ernstige gedragsproblematiek. Dermate ernstig dat deze leerlingen elders in onderwijssituaties, regulier en speciaal, uitvallen en thuis komen te zitten. Waar de zorg de ondersteuningscapaciteit van alle andere scholen overstijgt, komt het Sprengen College in beeld. Hierbij heeft tijdelijke begeleiding met terugplaatsing in een regulier of speciaal onderwijs de voorkeur. Het Sprengen College biedt daarnaast onderwijs van VMBO tot en met VWO voor thuiszitters, veelal met behulp van online onderwijsprogramma’s (IVIO@school). Docenten werken ambulant en komen bij de betreffende leerlingen thuis in eerste instantie. Daarbij is het opbouwen van vertrouwen het voornaamste doel. Op deze wijze wordt getracht de leerlingen ‘open’ te laten staan voor onderwijs. En uiteindelijk te bewegen richting onderwijs. Weer ‘leren leren’ is hierbij het uitgangspunt. Het Sprengen College ziet het als haar verantwoordelijkheid om alle leerlingen optimale mogelijkheden te bieden om te komen tot leren. “Waar andere scholen geen mogelijkheden tot ondersteuning en onderwijs meer zien, begint het voor het Sprengen College.” En wat nog meer!

Wapenveld

NL

Hoi, Goede avond!

Het is zo makkelijk af te breken en te vernietigen. De helden zijn degenen die bouwen en vrede maken. - Sprengen College

Vul een geldige gebruikersnaam en wachtwoord in om te loggen. En, vergeet niet het toegangsniveau aan te geven.

Heeft u nog geen Sprengen College account om in te loggen? Registreren en toegang aanvragen!.