Drijvende ambachtschool Zee Wolde

Sprengen College in samen werking met de Drijvende Ambachtsschool

Jonge "school drop-outs" doen leer- en werkervaring op bij De Drijvende Ambachtsschool door onderhoudsklussen uit te voeren in havens en aan boten. De Drijvende Ambachtsschool in Zeewolde biedt vroegtijdige schoolverlaters een bijzondere opleiding. Ze krijgen praktijkonderwijs op en rond het water. Ze doen leer- en werkervaring op terwijl ze onderhoud plegen aan havens, recreatie-eilanden of boten en de groenvoorziening netjes houden.

Tijdens de werkzaamheden leren de jongeren de basisvaardigheden die nodig zijn voor deelname aan het arbeidsproces. Het project richt zich op "er-varend leren". Deze methodiek houdt in dat jongeren het meest opsteken als ze klussen zelf uitvoeren en daar zelf verantwoordelijkheid voor dragen. De manier van werken en de activiteiten sluiten goed aan bij hun interesses.

drijvende.jpg

Door problemen niet naar school kunnen of niet meedoen in de maatschappij, dat overkomt veel van deze jongeren. Op dit kleinschalige project komen ze goed tot hun recht: er is veel ruimte om te leren en ook om fouten te maken en ze worden "dicht op de huid" begeleid. In Zeewolde en omgeving gaat een groot aantal jongeren niet meer naar school. Met steun van DOEN kan De Drijvende Ambachtsschool hen weer activeren en motiveren om toch wat van hun leven te maken en weer mee te doen.

'De Drijvende Ambachtsschool'  MEER INFORMATIE

DE JUISTE RICHTING VINDEN OP HET WATER

In september 2013 ging De Drijvende Ambachtsschool van start. De school is een samenwerking met het Sprengen College in Wapenveld
In december is gestart met het ombouwen van een oude stalen casco tot een werkboot. Naar verwachting is de werkboot in maart 2014 klaar om gebruikt te worden voor klussen op en rondom het wate
Op 6 januari 2014 starten de jongeren met de aanleg van een wandelpad rondom eiland De Biezen te Zeewolde
Begin maart 2014 gaat De Drijvende Ambachtsschool samen met het Sprengen College een oude platbodem opknappen en inrichten als leslokaal
In maart 2014 bouwen de jongeren mee met Staatsbosbeheer aan een vogelkijkhut