IVIO@school theoretisch onderwijs is een belangrijk onderdeel binnen het Sprengen College!

IVIO School bij het Sprengen College

Kleine klassen met rust en structuur zorgen voor een klimaat waarbij leerlingen tot leren komen. Een kind een plan is een uitgangspunt die past binnen de structuur van IVIO@school. En elke leerling leert op zijn of haar tempo en binnen het niveau waar de jongeren voor ingeschreven wordt.

Echt een uitdaging

Combinatie van online en fysiek lesmateriaal: De kracht van beide wordt benut op basis van Nederlandse lesmethoden en sluit aan bij verschillende leerstijlen van kinderen. Ons onderwijs is overal ter wereld te volgen: Zelfs in verre uithoeken of in minder ontwikkelde landen kan Wereldschoolonderwijs plaatsvinden, ook als er geen internet verbinding mogelijk is.

ouderbetrokkenheid

U bent nauw betrokken bij de ontwikkeling van uw eigen kind en kan daar invloed op uitoefenen. Uiteraard werkt de Wereldschool, officieel erkend door het Ministerie van OCenW en de Onderwijsinspectie, verder precies zoals je van een school mag verwachten. Net als elke andere school in Nederland is het onderwijs via de Wereldschool inclusief rapporten, cito-toetsen, handelingsplannen en Remedial Teaching, en hebben we aandacht voor vernieuwingen en jaarlijkse thema’s (ivio@school, 2015).

school_bank.jpg

Individuele instructie op maat: De les sluit aan bij het niveau van uw kind en u kunt inspelen op zijn/haar behoeften, bijvoorbeeld extra uitleg geven of een stapje sneller werken. Persoonlijk contact met onze docenten: Op elk moment kunt u via mail, telefoon, Skype en de online leeromgeving contact opnemen. Kind en ouder worden ondersteund door een bevoegd docent. Meerdere vakken:De Wereldschool is de enige school die meerdere vakken aanbiedt. Denk bijvoorbeeld aan rekenen, begrijpend lezen en geschiedenis in het basisonderwijs en wiskunde, scheikunde en Frans in het voortgezet onderwijs.

MELD JE AAN...