Werken bij het Sprengen College  

Waar zijn we te vinden

Wij zijn van ma t/m vrij van 08.30 tot 16.30 bereikbaar via telefoonnummer 0578 - 69 22 80.

Ons bezoekadres is: Groteweg 11, 8191 JS in Wapenveld

Ons postadres is : Sprengen College Cluster 4 Onderwijs (VSO-ZMOK), Postbus 6, 8190 AA Wapenveld

Bereikbaarheid


Het terrein van het Sprengen College is vrij toegankelijk. Wij verzoeken u op ons terrein rustig te rijden en te parkeren in de daartoe bestemde vakken. Het Sprengen College is met de auto en het openbaar vervoer te bereiken. Op de website van het Sprengen College kunt u uw route plannen.

Wie zijn wij ?


Het Sprengen College is een VSO school voor leerlingen met leer- en gedragsproblemen. Wij organiseren onderwijs en arbeidstoeleiding aan leerlingen van 12 tot 20 jaar. Naast een specifieke onderwijsvraag hebben onze leerlingen ook ondersteuning en hulp nodig bij hun gedrag en persoonlijke ontwikkeling. Wij bieden elke leerling een nieuw begin!

Stage lopen bij het Sprengen College

Het Sprengen College is een erkend en gecertificeerd stage- en leerbedrijf. Wij bieden stage plaatsen voor de volgende opleidingen:

  • Sport- en bewegingsleider, niveau 3
  • Coördinator sport en bewegingsagogie, niveau 4
  • Onderwijsassistent, niveau 4
  • Gespecialiseerd pedagogisch medewerker, niveau 4
  • Medewerker maatschappelijke zorg - persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen, niveau 4
  • Medewerker financiële administratie, niveau 2
  • Secretaresse, niveau 3
  • Managementassistent / directiesecretaresse, niveau 4

Voor een eventuele stage plek kunt u solliciteren door onderstaand formulier in te vullen en daarbij uw CV en sollicitatie formulier te uploaden.


Nieuw!! Vacature Leerkracht

                                                                  ‘Voor elke leerling een nieuw begin’                      print_logo

Heb jij didactische kennis op diverse vakgebieden?

Heb jij minstens zoveel kennis op sociaal emotioneel gebied in huis?

Ben jij in staat deze kennis op verschillende niveaus en manieren aan te bieden?

Zie jij een uitdaging in het blijven creëren van mogelijkheden voor de leerlingen? 

Dan pas jij binnen ons team!

In verband met de zwangerschap van een van onze medewerkers zijn wij op zoek naar een vervanger voor haar verlofperiode (september tot en met december).  Samen met jouw naaste collega ben je verantwoordelijk voor vmbo- tl, havo en vwo leerlingen, die verdeeld zijn over twee klassen. Het betreft leerlingen die doorgaans internaliserende gedragsproblemen hebben, met af een toe een externaliserende uitschieter. Met behulp van IVIO@school zal je de leerlingen didactisch laten ontwikkelen. Door middel van je eigen vaardigheden, de samenwerking met een (professioneel) team en een actief betrokken CvB, ga  je de leerlingen op sociaal-emotioneel  gebied laten ontwikkelen.

Contactpersoon voor informatie

Bernard van den Berg, adjunct- directeur           Tel nr.   06 –  13433187 

Naam en adres

Sprengen College

Groteweg 11

8191 JS  Wapenveld

Type onderwijs  VSO ZMOK

Niveau en onderwijsaanbod

Vmbo TL, HAVO, VWO, Entree, Pro

Wie zijn wij?

Het Sprengen College is een VSO school voor leerlingen met leer- en gedragsproblemen. Wij organiseren onderwijs en arbeidstoeleiding aan leerlingen van 12 tot 20 jaar. Naast een specifieke onderwijsvraag hebben onze leerlingen ook ondersteuning en hulp nodig bij hun gedrag en persoonlijke ontwikkeling. Wij bieden elke leerling een nieuw begin!

Wat bieden wij?

·         Leerlingen met een uitdagende onderwijs- en begeleidingsvraag

·         Kleine lesgroepen in de setting van een aantrekkelijke campus

·         Een team dat bouwt aan het Ecologisch Didactisch Onderwijsconcept

·         Een uitdagende en betekenisvolle functie, met professioneel handelende collega’s

·         Een actueel betrokken CVB (Commissie voor Begeleiding)

·         Een fijne, bosrijke werkomgeving in Wapenveld

Met ingang van

Met ingang van 25 augustus 2019

Soort vacature

Wtf in overleg

Dienstverband

Vervanging  verlof

Sollicitatie

Uiterlijk 1 juni 2019 kunt u uw sollicitatie sturen naar m.kleinbramel@sprengencollege.nl T.a.v. bestuur Sprengen College, de heer Eppie Klein.

en of via onderstaand aanmeld formulier.

Sollicitatie

Voornaam

Achternaam

E-mail

Telefoonnummer

CV

Motivatie