Onderwijszorgarrangement Details van het onderwijszorgarrangement

Arrangement/ Aanpak en preventie

Het Sprengen College is hierin de onderwijspartner van Tactus Verslavingszorg.

Sleutel details

Inlog cliënt (onderwijszorg account)
http://sprengencollege.nl/onderwijszorg
Datum
19 feb 2016
Relatie/cliënten
Jongere
Locatie van gekozen arrangement
Wapenveld
Terug naar overzicht

Achterstanden

Het continueren van het vo-onderwijs op het lesniveau van de leerling en wel zodanig dat opgelopen achterstanden bij voorkeur zijn ingelopen, dan wel minimaal niet verergeren. Dit alles in nauwe samenwerking met de school van herkomst.

Arrangementen Onderwijstraject aanpak & preventie


Ondersteuningsvragen
 • De leerling laat afwijkend gedrag zien in de huidige onderwijssituatie Zie: Aanbod onderwijszorgarrangementen Sprengen College.
 • De leerling heeft een afhankelijkheidsverslaving, in welke vorm dan ook
 • De leerling moet weer in een schoolgaand ritme komen of blijven
 • De leerling ontvangt momenteel een vorm van preventieve, ambulante of intensieve begeleiding voor deze verslaving of wordt hiervoor aangemeld bij Tactus Verslavingszorg
 • Leeftijd 16-20 jaar.

Aanbod
 • Het Sprengen College is hierin de onderwijspartner van Tactus Verslavingszorg
 • Er wordt in samenspraak met Tactus Verslavingszorg gekeken naar een passend begeleidingstraject (vastgelegd in een OPP). Wanneer de verslaving van de leerling op de voorgrond staat, heeft dit de prioriteit binnen de opleiding
 • De leerling blijft, als deze ingeschreven staat bij een school, daar gedurende het traject ook ingeschreven, de school van herkomst blijft hiermee verantwoordelijk voor het leveren van onderwijsmateriaal
 • Indien nodig; Door middel van observaties en/of onderzoek en/of een profielschets en gesprekken, een zo volledig mogelijk beeld vormen van het functioneren van de leerling op het gebied van de cognitieve capaciteiten en sociaal-emotioneel welzijn
 • De specifieke onderwijsbehoeften die hieruit voortkomen worden vastgelegd in de vorm van een OPP
 • Een (in overleg) gefaseerde en begeleide (warme) overdracht bij terugkeer naar de school van herkomst of overstap naar een andere vorm van onderwijs, al dan niet met extra ondersteuning

Doel
 • Het aantal problematisch gebruikende jongeren terugdringen
 • De eenduidigheid en de kwaliteit van de zorg en het onderwijs waarborgen
 • Normaliserende werking van het volgen van onderwijs benutten; zo veel mogelijk structuur bieden aan de leerling en een gezond slaap-waak ritme creëren
 • Het continueren van het vo-onderwijs op het lesniveau van de leerling en wel zodanig dat opgelopen achterstanden bij voorkeur zijn ingelopen, dan wel minimaal niet verergeren. Dit alles in nauwe samenwerking met de school van herkomst
 • Doorstroom/terugkeer naar het reguliere onderwijs of andere passende onderwijsvorm, al dan niet met extra ondersteuning of uitstroom naar dagbesteding, arbeid of een vervolgopleiding (altijd in overleg met de school van herkomst, indien aanwezig)

Tijdsduur

De leerling verblijft minimaal 4-6 weken op het Sprengen College. De totale tijdsduur wordt altijd bepaald in overleg met de school van herkomst (indien aanwezig) of Tactus Verslavingszorg.

Kosten

€ 260,- p.w.


Onze aanpak

Wat betreft het aanbod dat door het Sprengen College gedaan wordt, geldt het volgende: Alle arrangementen die in deze brochure genoemd worden, bieden bepaalde randvoorwaarden in hun programma, ook al worden deze voorwaarden niet bij elk arrangement opnieuw aangehaald.  

Alle arrangementen in deze brochure bieden de leerling:

 • Het werken in kleine groepen (maximaal 8 leerlingen)
 • In de brochure wordt herhaaldelijk gesproken over een ontwikkelingsperspectief, een ‘OPP’ (hierbij geldt dat er voor leerlingen die ouder dan 18 jaar zijn een ‘plan van aanpak’ gemaakt zal worden in plaats van een OPP)
 • De arrangementen zijn vaak een tijdelijke oplossing voor een onhoudbare situatie op de school van herkomst die is ontstaan en waarbij de desbetreffende leerling van onderwijs verstoken dreigt te raken
 • Er is een optie om na afloop van het arrangement, in bepaalde situaties, een ‘vangnetconstructie’ te creëren of nazorg te ontvangen vanuit het Sprengen College, dit gebeurt altijd in onderling overleg

De resultaten uit dit traject

Normaliserende werking van het volgen van onderwijs benutten; zo veel mogelijk structuur bieden aan de leerling en een gezond slaap-waak ritme creëren...