Onderwijszorgarrangement Details van het onderwijszorgarrangement

Arrangement/ Andere vormen van onderwijs

De gerichte onderzoeksvraag van de school van herkomst beantwoorden.

Het Sprengen College streeft ernaar om, middels een combinatie van testen, te komen tot een beknopt doch integer beeld van de jongere.

Didactisch onderzoek en/of
Intelligentieonderzoek/ niveaubepaling (WAIS IV)
Persoonlijkheidsonderzoek (CBSA, ZALC en UCL)

Onderzoeken kunnen in overleg los van elkaar of in combinatie met elkaar worden afgenomen. De specifieke onderwijsbehoeften die hieruit voortkomen worden vastgelegd in de vorm van een OPP

Indien wenselijk het onderzoek aangevuld met een (klassen)observatie.

Sleutel details

Inlog cliënt (onderwijszorg account)
http://www.sprengencollege.nl/onderwijszorg
Datum
19 feb 2016
Relatie/cliënten
Leerlingen (scholen)
Locatie van gekozen arrangement
Wapenveld Kosten € 225,- p.w. (excl. extra zorgondersteuning)
Terug naar overzicht

Andere vormen van onderwijs

De leerling staat ingeschreven bij het ROC Deltion óf het Sprengen College en heeft zo de mogelijkheid om een deel van het onderwijs op respectievelijk het Sprengen College/ROC Deltion te volgen.

Arrangementen Symbiose tussen het Sprengen College en ROC Deltion


Ondersteuningsvragen
 • De leerling laat afwijkend gedrag zien in de huidige onderwijssituatie Zie: Aanbod onderwijszorgarrangementen Sprengen College.
 • Echter, de leerling kan het volgen van onderwijs op sommige (praktijk) vlakken op een school voor regulier voortgezet onderwijs/ROC aan
 • De leerling heeft moeite om het niveau 1F te behalen
 • Leeftijd 16-23 jaar.

Aanbod
 • De leerling staat ingeschreven bij het ROC Deltion óf het Sprengen College en heeft zo de mogelijkheid om een deel van het onderwijs op respectievelijk het Sprengen College/ROC Deltion te volgen
 • De leerling volgt deels onderwijs samen met leerlingen die ingeschreven staan bij het ROC Deltion
 • In het individuele plan van de leerling worden afspraken opgenomen met betrekking tot de voorwaarden waaronder de vastgestelde onderwijsdelen en -vakken op het Sprengen College gevolgd worden
 • De leerling profiteert enerzijds van de gerichte en meer individuele aanpak die het VSO kan bieden en waar mogelijk van de aanpak die het ROC kan bieden
 • Het is voor leerlingen van het Sprengen College die 16 jaar of ouder zijn, op deze manier ook mogelijk om (onder voorwaarden) examens te maken via het voortgezet algemeen volwassenen onderwijs (vavo)
 • Voor leerlingen van 18 jaar en ouder kan bovenstaande, met betrekking tot het maken van examens via de vavo, enkel worden toegepast voor leerlingen die ononderbroken in het voortgezet speciaal onderwijs ingeschreven zijn geweest
 • De leerling volgt een op maat gemaakt programma (vastgelegd in een OPP), waarin staat welke doelen er op de respectievelijke onderwijsinstellingen moeten worden behaald
 • Indien nodig; Door middel van observaties en/of onderzoek en/of een profielschets en gesprekken, een zo volledig mogelijk beeld vormen van het functioneren van de leerling op het gebied van de cognitieve capaciteiten en sociaal-emotioneel welzijn
 • De specifieke onderwijsbehoeften die hieruit voortkomen worden vastgelegd in de vorm van een OPP
 • Een (in overleg) gefaseerde en begeleide (warme) overdracht bij terugkeer naar de school van herkomst of overstap naar een andere vorm van onderwijs, al dan niet met extra ondersteuning

Doel
 • Het continueren van het vo/mbo-onderwijs op het lesniveau van de leerling en wel zodanig dat opgelopen achterstanden bij voorkeur zijn ingelopen, dan wel minimaal niet verergeren. Dit alles in nauwe samenwerking met de school van herkomst
 • De leerling stimuleren om, op de gebieden waarop de leerling hier aan toe is, onderwijs te volgen op het ROC
 • De eventuele definitieve overstap of terugkeer naar het ROC kleiner maken
 • Adviseren van een passende onderwijsplek voor de desbetreffende leerling
 • Doorstroom/terugkeer naar het ROC of andere passende onderwijsvorm, al dan niet met extra ondersteuning of uitstroom naar dagbesteding, arbeid of een vervolgopleiding (altijd in overleg met de school van herkomst, indien aanwezig)

Tijdsduur

De inspectie gaat ervan uit dat het in het kader van de symbioseregeling het differentieel curriculum per schoolweek ten hoogste 60 procent bedraagt van het aantal uren waarin de school gemiddeld per week onderwijs verzorgt.

Kosten

€ 225,- p.w. als basisbekostiging (excl. extra zorgondersteuning)


Onze aanpak

Wat betreft het aanbod dat door het Sprengen College gedaan wordt, geldt het volgende: Alle arrangementen die in deze brochure genoemd worden, bieden bepaalde randvoorwaarden in hun programma, ook al worden deze voorwaarden niet bij elk arrangement opnieuw aangehaald.  

Alle arrangementen in deze brochure bieden de leerling:

 • Het werken in kleine groepen (maximaal 8 leerlingen)
 • In de brochure wordt herhaaldelijk gesproken over een ontwikkelingsperspectief, een ‘OPP’ (hierbij geldt dat er voor leerlingen die ouder dan 18 jaar zijn een ‘plan van aanpak’ gemaakt zal worden in plaats van een OPP)
 • De arrangementen zijn vaak een tijdelijke oplossing voor een onhoudbare situatie op de school van herkomst die is ontstaan en waarbij de desbetreffende leerling van onderwijs verstoken dreigt te raken
 • Er is een optie om na afloop van het arrangement, in bepaalde situaties, een ‘vangnetconstructie’ te creëren of nazorg te ontvangen vanuit het Sprengen College, dit gebeurt altijd in onderling overleg

De resultaten uit dit traject

Adviseren van een passende onderwijsplek voor de desbetreffende leerling...