Onderwijszorgarrangement Details van het onderwijszorgarrangement

Arrangement/ Arbeid & dagbesteding

Begeleide uitstroom naar arbeid of dagbesteding

Sleutel details

Inlog cliënt (onderwijszorg account)
http://sprengencollege.nl/onderwijszorg
Datum
19 feb 2016
Relatie/cliënten
Jongere en leerlingen
Locatie van gekozen arrangement
Wapenveld Kosten € 31,- per dagdeel
Terug naar overzicht

Uitstroom

Bij de uitstroom naar arbeid wordt er toegewerkt naar een werkplaats met een contract.

Arrangementen Toeleidingtraject: arbeid / dagbesteding


Ondersteuningsvragen
 • De leerling laat afwijkend gedrag zien in de huidige onderwijssituatie Zie: Aanbod onderwijszorgarrangementen Sprengen College.
 • De leerling zit vaak meer dan vier weken thuis, zonder uitzicht op een onderwijsplek
 • De leerling heeft doorgaans een cognitief niveau dat lager dan 70 (IQ) is
 • Terugleiden naar regulier onderwijs is voor deze leerling geen optie
 • De leerling heeft een geringe sociale zelfredzaamheid, die maakt dat hij of zij een beschermde omgeving behoeft om in te werken
 • Leeftijd 16-27 jaar.

Aanbod
 • Het Sprengen College zoekt hierin de samenwerking met haar ketenpartners in het bedrijfsleven die beschermde stageplekken en een intensieve (stage)begeleiding bieden
 • De leerling kan ingeschreven staan op het Sprengen College(indien leerplichtig en in bezit van TLV) of middels een contract met de plaatsende instantie
 • Het Sprengen College creëert een onderwijssituatie die nauw aansluit bij de arbeidssituatie
 • Certificaten behalen is mogelijk
 • Drijvende ambachtsschool Zie: ambachtsschool
 • De leerling volgt een op maat gemaakt programma (vastgelegd in een OPP) waarin onderwijs, arbeid en gedragsbeïnvloeding centraal staan
 • Indien nodig; Door middel van observaties en/of onderzoek en/of een profielschets en gesprekken, een zo volledig mogelijk beeld vormen van het functioneren van de leerling op het gebied van de cognitieve capaciteiten en sociaal-emotioneel welzijn
 • De specifieke onderwijsbehoeften die hieruit voortkomen worden vastgelegd in de vorm van een OPP
 • Een (in overleg vastgestelde) gefaseerde en begeleide (warme overdracht) uitstroom naar arbeid, een sociale werkplek of stage

Doel
 • Begeleide uitstroom naar arbeid of dagbesteding
 • Bij de uitstroom naar arbeid wordt er toegewerkt naar een werkplaats met een contract
 • Bij de leerling een realistisch beeld creëren van de arbeidssituatie
 • Creëren van een goede basiswerkhouding (sociale aanpassing op de werkplek)

Tijdsduur

Trajecten in dit arrangement worden altijd volledig, in overleg, gepersonaliseerd, waardoor het tijdspad kan verschillen

Kosten

€ 31,- per dagdeel


Onze aanpak

Wat betreft het aanbod dat door het Sprengen College gedaan wordt, geldt het volgende: Alle arrangementen die in deze brochure genoemd worden, bieden bepaalde randvoorwaarden in hun programma, ook al worden deze voorwaarden niet bij elk arrangement opnieuw aangehaald.  

Alle arrangementen in deze brochure bieden de leerling:

 • Het werken in kleine groepen (maximaal 8 leerlingen)
 • In de brochure wordt herhaaldelijk gesproken over een ontwikkelingsperspectief, een ‘OPP’ (hierbij geldt dat er voor leerlingen die ouder dan 18 jaar zijn een ‘plan van aanpak’ gemaakt zal worden in plaats van een OPP)
 • De arrangementen zijn vaak een tijdelijke oplossing voor een onhoudbare situatie op de school van herkomst die is ontstaan en waarbij de desbetreffende leerling van onderwijs verstoken dreigt te raken
 • Er is een optie om na afloop van het arrangement, in bepaalde situaties, een ‘vangnetconstructie’ te creëren of nazorg te ontvangen vanuit het Sprengen College, dit gebeurt altijd in onderling overleg

De resultaten uit dit traject

Adviseren van een passende onderwijsplek voor de desbetreffende leerling...