Onderwijszorgarrangement Details van het onderwijszorgarrangement

Arrangement/ Buitengewoonte

Het in kaart brengen van de specifieke onderwijsbehoeften van de desbetreffende leerling, in de vorm van een geschreven analyse die eventueel in een gesprek toegelicht kan worden (géén OPP)

Sleutel details

Inlog cliënt (onderwijszorg account)
http://www.sprengencollege.nl/onderwijszorg
Datum
08 jan 2015
Relatie/cliënten
Leerlingen en herintreders
Locatie van gekozen arrangement
Wapenveld
Terug naar overzicht

Weer aan de slag

Het doel van alle arrangementen is, naast hun specifieke subdoelen, te komen tot een zo normaal mogelijk functioneren in de maatschappij. De leerling moet zich binnen zijn of haar mogelijkheden optimaal kunnen ontwikkelen. Hierbij hoort logischerwijs ook dat er gekeken moet worden naar een passende onderwijsplek.

Arrangementen Extra ondersteuning in het reguliere onderwijs

De 'Bosweek'/Buitengewoonte


Ondersteuningsvragen
 • Het is van belang dat de leerling even in een 'andere omgeving' geplaatst wordt, anders dan de onderwijssituatie
 • De leerling laat afwijkend gedrag zien in de huidige onderwijssituatie Zie: Aanbod onderwijszorgarrangementen Sprengen College
 • Er ligt een concrete hulpvraag met betrekking tot inzicht verkrijgen in het sociaal-emotioneel en/of cognitief functioneren van de leerling
 • De school van herkomst heeft niet de faciliteiten en/of specialisaties in huis om een dergelijk onderzoek zelf uit te voeren
 • Leeftijd 12-20 jaar.

Aanbod
 • De leerling zal een schoolweek (5 dagen), onder begeleiding, met een groep van 7 à 8 leerlingen in het bos verblijven
 • De leerling zal zich in samenwerking met zijn groepsgenoten, met minimale middelen, moeten zien te redden
 • Of de leerling ingeschreven wordt bij het Sprengen College of niet, wordt in overleg met de school van herkomst of instelling besloten
 • Indien nodig; Door middel van observaties en gesprekken gedurende die week, een zo volledig mogelijk beeld vormen van het functioneren van de leerling op het gebied van cognitieve capaciteiten, sociaal-emotioneel welzijn en probleemoplossend vermogen
 • Het in kaart brengen van de specifieke onderwijsbehoeften van de desbetreffende leerling, in de vorm van een geschreven analyse die eventueel in een gesprek toegelicht kan worden (géén OPP)
 • Een (in overleg) gefaseerde en begeleide (warme) overdracht bij terugkeer naar de school van herkomst of overstap naar een andere vorm van onderwijs, al dan niet met extra ondersteuning

Doel
 • Het Sprengen College wil op zeer authentieke en grondige wijze kennis maken met een leerling, buiten de onderwijssituatie om
 • De leerling (en de school van herkomst) krijgt zo inzicht in zijn eigen kwaliteiten, valkuilen, grenzen en probleemoplossend vermogen
 • Adviseren van een passende onderwijsplek voor de desbetreffende leerling
 • Adviseren van een passende onderwijsplek voor de desbetreffende leerling
 • Doorstroom naar het reguliere onderwijs of andere passende onderwijsvorm, al dan niet met extra ondersteuning of uitstroom naar dagbesteding, arbeid of een vervolgopleiding (altijd in overleg met de school van herkomst, indien aanwezig)

Tijdsduur

Een schoolweek, 5 dagen.


Onze aanpak

Wat betreft het aanbod dat door het Sprengen College gedaan wordt, geldt het volgende: Alle arrangementen die in deze brochure genoemd worden, bieden bepaalde randvoorwaarden in hun programma, ook al worden deze voorwaarden niet bij elk arrangement opnieuw aangehaald.  

Alle arrangementen in deze brochure bieden de leerling:

 • Het werken in kleine groepen (maximaal 8 leerlingen)
 • In de brochure wordt herhaaldelijk gesproken over een ontwikkelingsperspectief, een ‘OPP’ (hierbij geldt dat er voor leerlingen die ouder dan 18 jaar zijn een ‘plan van aanpak’ gemaakt zal worden in plaats van een OPP)
 • De arrangementen zijn vaak een tijdelijke oplossing voor een onhoudbare situatie op de school van herkomst die is ontstaan en waarbij de desbetreffende leerling van onderwijs verstoken dreigt te raken
 • Er is een optie om na afloop van het arrangement, in bepaalde situaties, een ‘vangnetconstructie’ te creëren of nazorg te ontvangen vanuit het Sprengen College, dit gebeurt altijd in onderling overleg

De resultaten uit dit traject

Weer functioneren in een schoolomgeving. Doorstromen naar gekozen richting en of nazorg bij het vinden van een vervolgtraject....