Onderwijszorgarrangement Details van het onderwijszorgarrangement

Arrangement/ Onderwijszorg algemeen

Het Sprengen College ziet het als haar verantwoordelijkheid om alle leerlingen optimale mogelijkheden te bieden om te komen tot leren:

"Waar andere scholen geen mogelijkheden tot ondersteuning en onderwijs meer zien, begint het voor het Sprengen College".

Sleutel details

Inlog cliënt (onderwijszorg account)
http://www.sprengencollege.nl/onderwijszorg
Datum
20 dec 2014
Relatie/cliënten
Leerlingen en scholen door heel het land
Locatie van gekozen arrangement
Wapenveld of op locatie van de leerling
Terug naar overzicht

Weer aan de slag

Indien er intelligentiegegevens bekend zijn die niet ouder zijn dan 2 jaar, dan kan het intelligentie-onderzoek eruit gehaald worden, resulterend in de volgende tijdsbesteding: 8 uur (intakegesprek, dyslexieonderzoek, verslaglegging en adviesgesprek).

Arrangementen Dyslexieonderzoek


Ondersteuningsvragen
 • Er ligt een concreet vermoeden van dyslexie vanuit de school van herkomst en/of ouders
 • Deze vermoedens moeten er al geruime tijd zijn en de school van herkomst kan aantonen dat zij met deze vermoedens al iets gedaan hebben/ actie hebben ondernomen
 • De school van herkomst heeft niet de faciliteiten en/of specialisaties in huis om een dergelijk onderzoek zelf uit te voeren
 • Leeftijd 12-20 jaar.

Aanbod
 • Het Sprengen College zoekt hierin de samenwerking met Ambelt Diagnostiek
 • Het uitvoeren van een intelligentie-onderzoek wordt gekoppeld aan een dyslexie onderzoek
 • Indien er intelligentiegegevens bekend zijn die niet ouder zijn dan 2 jaar, dan kan ervoor gekozen worden om het intelligentie-onderzoek niet uit te voeren
 • Het Sprengen College voert het intakegesprek, het intelligentieonderzoek en het adviesgesprek uit
 • Ambelt Diagnostiek doet het dyslexieonderzoek

Doel
 • Het afgeven van een dyslexieverklaring, indien hiervoor voldoende grond wordt gevonden in het onderzoek
 • Een integratief beeld vormen van het (talige) functioneren van de leerling

Tijdsduur
 • De verwachting voor het volledige dyslexie onderzoek inclusief intelligentieonderzoek is een totale tijdsbesteding van 12,5 uur (intakegesprek, intelligentieonderzoek en dyslexieonderzoeken, verslaglegging en adviesgesprek)
 • Indien er intelligentiegegevens bekend zijn die niet ouder zijn dan 2 jaar, dan kan het intelligentie-onderzoek eruit gehaald worden, resulterend in de volgende tijdsbesteding: 8 uur (intakegesprek, dyslexieonderzoek, verslaglegging en adviesgesprek)
Kosten

Mocht een onderzoek minder uren in beslag nemen dan op de offerte is vermeld, dan zal de factuur naar beneden worden bijgesteld.


Onze aanpak

Wat betreft het aanbod dat door het Sprengen College gedaan wordt, geldt het volgende: Alle arrangementen die in deze brochure genoemd worden, bieden bepaalde randvoorwaarden in hun programma, ook al worden deze voorwaarden niet bij elk arrangement opnieuw aangehaald.  

Alle arrangementen in deze brochure bieden de leerling:

 • Het werken in kleine groepen (maximaal 8 leerlingen)
 • In de brochure wordt herhaaldelijk gesproken over een ontwikkelingsperspectief, een ‘OPP’ (hierbij geldt dat er voor leerlingen die ouder dan 18 jaar zijn een ‘plan van aanpak’ gemaakt zal worden in plaats van een OPP)
 • De arrangementen zijn vaak een tijdelijke oplossing voor een onhoudbare situatie op de school van herkomst die is ontstaan en waarbij de desbetreffende leerling van onderwijs verstoken dreigt te raken
 • Er is een optie om na afloop van het arrangement, in bepaalde situaties, een ‘vangnetconstructie’ te creëren of nazorg te ontvangen vanuit het Sprengen College, dit gebeurt altijd in onderling overleg

De resultaten uit dit traject

Divers bv. doorstromen naar gekozen richting en of nazorg bij het vinden van een vervolgtraject (opleiding, schol etc.)....