Onderwijszorgarrangement Details van het onderwijszorgarrangement

Arrangement/ Reset op de Rails

Gefaseerde en begeleide (warme) overdracht bij terugkeer naar de school van herkomst

Een frisse start, waarbij de school van herkomst ook tijdelijk ontlast is: terugkeer naar de school van herkomst of andere passende onderwijsvorm, al dan niet met extra ondersteuning.

Sleutel details

Inlog cliënt (onderwijszorg account)
http://www.sprengencollege.nl/onderwijszorg
Datum
05 jan 2015
Relatie/cliënten
Leerlingen (verslavingszorg)
Locatie van gekozen arrangement
Wapenveld kosten € 260,- p.w.
Terug naar overzicht

Programma

De leerling volgt een op maat gemaakt programma (vastgelegd in een OPP) waarin onderwijs en gedragsbeïnvloeding centraal staan.

Arrangementen Reset Op de Rails 2.0


Ondersteuningsvragen
 • De leerling laat afwijkend gedrag zien in de huidige onderwijssituatie Zie: Aanbod onderwijszorgarrangementen Sprengen College.
 • De leerling heeft géén TLV voor speciaal onderwijs; zijn of haar problematiek is niet zwaar genoeg om een TLV te krijgen
 • De leerling moet weer in een schoolgaand ritme komen of blijven
 • Leeftijd 12-20 jaar.

Aanbod
 • Tijdelijke opvang en ondersteuning bieden aan leerlingen die in de huidige onderwijssituatie niet meer te handhaven zijn, maar waarvan de problematiek nog (net) niet zwaar genoeg is voor een TLV
 • De leerling blijft, als deze ingeschreven staat bij een school, daar gedurende het traject ook ingeschreven, de school van herkomst blijft hiermee verantwoordelijk voor het leveren van onderwijsmateriaal
 • De leerling volgt een op maat gemaakt programma (vastgelegd in een OPP) waarin onderwijs en gedragsbeïnvloeding centraal staan
 • Indien nodig; Door middel van observaties en/of onderzoek en/of een profielschets en gesprekken, een zo volledig mogelijk beeld vormen van het functioneren van de leerling op het gebied van de cognitieve capaciteiten en sociaal-emotioneel welzijn
 • De specifieke onderwijsbehoeften die hieruit voortkomen worden vastgelegd in de vorm van een OPP
 • Een (in overleg) gefaseerde en begeleide (warme) overdracht bij terugkeer naar de school van herkomst of overstap naar een andere vorm van onderwijs, al dan niet met extra ondersteuning

Doel
 • Een frisse start, waarbij de school van herkomst ook tijdelijk ontlast is: terugkeer naar de school van herkomst of andere passende onderwijsvorm, al dan niet met extra ondersteuning
 • Voorkomen dat de (gedrags)problematiek zwaarder wordt
 • Blijvende gedragsverandering bij de desbetreffende leerling tot stand brengen, dusdanig dat deze de gedragsverandering ook kan toepassen op de school van herkomst
 • Het continueren van het vo-onderwijs op het lesniveau van de leerling en wel zodanig dat opgelopen achterstanden bij voorkeur zijn ingelopen, dan wel minimaal niet verergeren. Dit alles in nauwe samenwerking met de school van herkomst
 • Adviseren van een passende onderwijsplek voor de desbetreffende leerling
 • Doorstroom/terugkeer naar het reguliere onderwijs of andere passende onderwijsvorm, al dan niet met extra ondersteuning of uitstroom naar dagbesteding, arbeid of een vervolgopleiding (altijd in overleg met de school van herkomst, indien aanwezig)

Tijdsduur

De leerling verblijft minimaal 4-6 weken op het Sprengen College. De totale tijdsduur wordt altijd bepaald in overleg met de school van herkomst (indien aanwezig). Deze trajecten duren maximaal 1 jaar.

Kosten

€ 260,- p.w .


Onze aanpak

Wat betreft het aanbod dat door het Sprengen College gedaan wordt, geldt het volgende: Alle arrangementen die in deze brochure genoemd worden, bieden bepaalde randvoorwaarden in hun programma, ook al worden deze voorwaarden niet bij elk arrangement opnieuw aangehaald.  

Alle arrangementen in deze brochure bieden de leerling:

 • Het werken in kleine groepen (maximaal 8 leerlingen)
 • In de brochure wordt herhaaldelijk gesproken over een ontwikkelingsperspectief, een ‘OPP’ (hierbij geldt dat er voor leerlingen die ouder dan 18 jaar zijn een ‘plan van aanpak’ gemaakt zal worden in plaats van een OPP)
 • De arrangementen zijn vaak een tijdelijke oplossing voor een onhoudbare situatie op de school van herkomst die is ontstaan en waarbij de desbetreffende leerling van onderwijs verstoken dreigt te raken
 • Er is een optie om na afloop van het arrangement, in bepaalde situaties, een ‘vangnetconstructie’ te creëren of nazorg te ontvangen vanuit het Sprengen College, dit gebeurt altijd in onderling overleg

De resultaten uit dit traject

Adviseren van een passende onderwijsplek voor de desbetreffende leerling...