Onderwijszorgarrangement Details van het onderwijszorgarrangement

Arrangement/ TBO na detentie

De leerling heeft een reclasseringsmaatregel of een maatregel opgelegd door de Raad van de Kinderbescherming.

Sleutel details

Inlog cliënt (onderwijszorg account)
http://sprengencollege.nl/onderwijszorg
Datum
19 feb 2016
Relatie/cliënten
Jongere
Locatie van gekozen arrangement
Wapenveld
Terug naar overzicht

Passende onderwijsvorm

Doorstroom/terugkeer naar het reguliere onderwijs of andere passende onderwijsvorm, al dan niet met extra ondersteuning of uitstroom naar dagbesteding, arbeid of een vervolgopleiding (altijd in overleg met de school van herkomst, indien aanwezig).

Arrangementen TBO (na detentie)


Ondersteuningsvragen
 • De leerling heeft een reclasseringsmaatregel of een maatregel opgelegd door de Raad van de Kinderbescherming
 • De taakstraf bestaat uit minimaal 25 uur
 • De leerling moet weer in een schoolgaand ritme komen
 • Er is (nog) geen zicht op de onderwijsbehoeften van de desbetreffende leerling
 • De leerling is in staat een (aangepast) onderwijsprogramma te volgen
 • Er is hier vaak sprake van een taakstrafvergoeding
 • De leerling heeft aanvullend begeleiding vanuit de Reclassering/ Raad van de Kinderbescherming
 • Leeftijd 12-23 jaar.

Aanbod
 • Het Sprengen College is de uitvoerende partij namens de Reclassering of Raad van de Kinderbescherming
 • Advies: deelname aan het programma 'De Bosweek' (zie hoofdstuk 1.1)
 • Intensieve begeleiding bij het uitvoeren van de taakstraf(fen)
 • Samenwerking met andere instanties die een aangepaste werkomgeving bieden, geschikt voor het uitvoeren van taakstraffen
 • Een (in overleg) gefaseerde en begeleide (warme) overdracht bij terugkeer naar de school van herkomst of overstap naar een andere vorm van onderwijs, al dan niet met extra ondersteuning
 • In overleg hoe om te gaan met reiskosten

Doel
 • Met goed gevolg afronden van de taakstrafuren
 • De leerling motiveren en in staat stellen weer een volledig onderwijs programma te volgen op een passende onderwijsplek
 • Normaliserende werking van het volgen van onderwijs benutten; zo veel mogelijk structuur bieden aan de leerling en een gezond slaap-waak ritme creëren
 • Adviseren van een passende onderwijsplek voor de desbetreffende leerling
 • Doorstroom/terugkeer naar het reguliere onderwijs of andere passende onderwijsvorm, al dan niet met extra ondersteuning of uitstroom naar dagbesteding, arbeid of een vervolgopleiding (altijd in overleg met de school van herkomst, indien aanwezig)

Tijdsduur

Trajecten in dit arrangement zijn sterk afhankelijk van de duur van de taakstraf/ opgelegde maatregel. Er wordt daarom altijd een, in overleg, gepersonaliseerd tijdpad afgesproken.

Kosten

€ 350,- p.w.


Onze aanpak

Wat betreft het aanbod dat door het Sprengen College gedaan wordt, geldt het volgende: Alle arrangementen die in deze brochure genoemd worden, bieden bepaalde randvoorwaarden in hun programma, ook al worden deze voorwaarden niet bij elk arrangement opnieuw aangehaald.  

Alle arrangementen in deze brochure bieden de leerling:

 • Het werken in kleine groepen (maximaal 8 leerlingen)
 • In de brochure wordt herhaaldelijk gesproken over een ontwikkelingsperspectief, een ‘OPP’ (hierbij geldt dat er voor leerlingen die ouder dan 18 jaar zijn een ‘plan van aanpak’ gemaakt zal worden in plaats van een OPP)
 • De arrangementen zijn vaak een tijdelijke oplossing voor een onhoudbare situatie op de school van herkomst die is ontstaan en waarbij de desbetreffende leerling van onderwijs verstoken dreigt te raken
 • Er is een optie om na afloop van het arrangement, in bepaalde situaties, een ‘vangnetconstructie’ te creëren of nazorg te ontvangen vanuit het Sprengen College, dit gebeurt altijd in onderling overleg

De resultaten uit dit traject

Adviseren van een passende onderwijsplek voor de desbetreffende leerling...