DOWNLOAD PRIVACY VERKLARING JUNI -2018 DOWNLOAD SCHOOLGIDS 2020 - 2021

INFORMATIE LEERLINGEN VERVOER INFORMATIE SAMENWERKINGSVERBAND


Maak kennis met een gedeelte van ons onderwijs

sprengen college opleidingen
Type Member
sprengen college opleidingen
sprengen college opleidingen

OPLEIDINGEN OVERZICHT MEER OPLEIDINGEN

   

Waar andere scholen geen mogelijkheden tot ondersteuning en onderwijs meer zien, begint het voor het Sprengen College.

Voor wie is het Sprengen College

VSO het Sprengen College biedt Passend Onderwijs (Cluster 4, VSO-ZMOK) met een bijzonder neutrale grondslag. Het Sprengen College is gespecialiseerd in onderwijs aan leerlingen met ernstige gedragsproblematiek. Dermate ernstig dat deze leerlingen elders in onderwijssituaties, regulier en speciaal, uitvallen en thuis komen te zitten. Waar de zorg de ondersteuningscapaciteit van alle andere scholen overstijgt, komt het Sprengen College in beeld. Hierbij heeft tijdelijke begeleiding met terugplaatsing in een regulier of speciaal onderwijs de voorkeur.

   

Het Sprengen College biedt daarnaast onderwijs van VMBO tot en met VWO voor thuiszitters, veelal met behulp van online onderwijsprogramma's (IVIO@school). Docenten werken ambulant en komen bij de betreffende leerlingen thuis in eerste instantie. Daarbij is het opbouwen van vertrouwen het voornaamste doel. Op deze wijze wordt getracht de leerlingen 'open' te laten staan voor onderwijs. En uiteindelijk te bewegen richting onderwijs. Weer "leren leren"  is hierbij het uitgangspunt.

Het Sprengen College ziet het als haar verantwoordelijkheid om alle leerlingen optimale mogelijkheden te bieden om te komen tot leren.


De leerling centraal

Individuele aandacht en begeleiding van de leerling.

Een diploma halen

Onze leerlingen verlaten de school met een diploma.

Aangepast leerprogramma

Onze leerlingen krijgen een haalbaar leertempo.

Leerlingondersteuning

De beste ondersteuning waar dit nodig blijkt te zijn.  


Het Sprengen College heeft specialisten in huis die veel ervaring hebben met deze specifieke doelgroep. Gedragsdeskundigen, maatschappelijk werk, didactische specialisten en medisch specialisten werken structureel samen met onderwijskundig personeel.

   

Onze ambitie

Onze ambitie is alle leerlingen zorg te bieden, ook al is de complexiteit van de situatie en de problematiek nog zo groot. Ieder kind heeft recht op onderwijs en het Sprengen College wil de leerlingen waarbij dit recht dreigt te worden ontnomen, of al is ontnomen, onderwijs en ondersteuning bieden.

   

Onze ketenpartners

Als school zoeken wij structureel en intensief de samenwerking met onze ketenpartners. Dit om de zorg voor onze leerlingen zo veel mogelijk te optimaliseren. Ketenpartners waarmee wij samenwerken zijn onder andere:
Afdeling leerplicht van de gemeente
CJG gemeente
(School)maatschappelijk werk
Polikliniek Accare
GGD/JGZ
Diverse jeugdzorg instellingen in de regio (zowel residentieel als semi-residentieel)
Politie
Scholen voor PO en scholen voor VO
Scholen voor speciaal onderwijs cluster 4
Scholen voor speciaal basisonderwijs