Het Sprengen College

Het Sprengen College

Het Sprengen College wordt opgeheven m.i.v. 1 augustus 2022. Het onderwijs en de leerlingen zijn overgenomen door De Ambelt Zwolle.
Voor informatie omtrent het onderwijs neemt u contact op met De Ambelt.

Voor informatie over de Stichting VSO ZMOK de Sprengen Scholing & Training kunt u contact opnemen met het administratiekantoor Adequatum.

Voor vragen kunt u contact opnemen met:
b.schouten@adequatum.nl of via 06-58890433