Blog beheer Sprengen College reacties/artikels/onderwerpen

Thuiszitters en onderwijs thuis

1 Reacties
6255
18 apr 2019

Thuiszitters en onderwijs thuis

de afgelopen jaren zijn er verschillende acties in gang gezet, zoals verbetering van de registratie, versterking van de leerplichtfunctie en inzet van onderwijsconsulenten. Verschillende regionale initiatieven laten zien dat een actieve gezamenlijke aanpak van scholen, samenwerkingsverbanden, gemeenten en ouders de sleutel is voor succes.

Onderwijs thuis

  1. Het onderwijs heeft een belangrijke socialiserende functie. De school is de plek waar kinderen andere kinderen ontmoeten en sociale vaardigheden kunnen ontwikkelen. Voor kinderen die onverhoopt thuiszitten, blijkt het niet meer naar school gaan juist vaak een groot gemis. Dat leest u bijvoorbeeld in het rapport van de Kinderombudsman 

    ‘Van leerplicht naar leerrecht’.
  2. Er is geen zicht op de kwaliteit van het onderwijsaanbod dat buiten scholen wordt geboden. Feit blijft dat er zwaarwegende redenen kunnen zijn om een leerling tijdelijk geen onderwijs op school te laten volgen. Daarvoor zijn al mogelijkheden binnen de huidige wet- en regelgeving. De Leerplichtwet biedt immers ruimte aan de leerplichtambtenaar om op grond van gewichtige omstandigheden (artikel 11, onder g.) een tijdelijke vrijstelling te verlenen van de verplichting tot geregeld schoolbezoek. Het kind blijft dan wel ingeschreven op een school. Deze school blijft dus ook verantwoordelijk voor het onderwijs aan die leerling. In overleg met de leerplichtambtenaar en onder verantwoordelijkheid van de school kan dan bekeken worden of de leerling tijdelijk onderwijs thuis kan volgen, waarbij het doel volledige terugkeer naar school is.(passendonderwijs, 2015)

0.0
Laatst gewijzigd: mei 28, 2019 02:22
Gerelateerde artikel/ondewerp: Leerlingen in voortgezet speciaal onderwijs krijgen straks diploma
Het aantal thuiszitters groeit snel

1 Reacties op Thuiszitters en onderwijs thuis

Laat een reactie achter

Je emailadres wordt niet gepibliceerd (niet zichtbaar).