Nieuws

Studiedag Ortho consult

Diploma Transactionele analyse(T.A.). Afgelopen periode heeft het team van het Sprengen College tijdens de studiedagen de opleiding T.A. gevolgd. Met succes heeft het team dit afgerond, met een diploma. Het Sprengen College feliciteert haar team!

nieuwsbrief 3

April 2022    ;  nummer 3 Toekomst van het Sprengen College In de vorige nieuwsbrief had ik al aangegeven dat wij ongeveer half april meer duidelijkheid zouden kunnen geven omtrent de voortgang van het bestaan van het Sprengen College. Een van de opdrachten van de inspectie was: zoek een grotere partner om in de toekomst mee … Lees meer

ESF en REACT-EU

Het Sprengen College maakt gebruik van het ESF. Ook dit schooljaar krijgt het Sprengen College een financiële bijdrage vanuit het Europees Sociaal Fonds en vanuit REACT-EU. Deze subsidies worden bij ons op school ingezet op activiteiten om de stap naar arbeid of vervolgonderwijs optimaal te laten verlopen.

Persbericht 4 april 2022

Heftruck cursus jongeren LIMOR PERSBERICHT  – Wapenveld – 21-03-2022 Samenwerking Sprengen College en LIMOR Het VSO ZMOK Sprengen College biedt op 4 en 5 april aan vijf jongeren van LIMOR (Landelijke instelling voor Maatschappelijke Ondersteuning) een heftruckcursus aan. Deze samenwerking is bijzonder omdat het voor beide partijen nieuw is dat er op deze schaal wordt … Lees meer

Bootcamp 18 maart 2022

Leerlingen sporten bij Rees Outdoor Fit. Eindelijk was het zover. Nadat we het een keer moesten uitstellen in verband met ziekte gingen we op vrijdagochtend eindelijk naar de bootcamp bij Rees Outdoor Fit. Op pad met het Sprengen busje, 5 enthousiaste leerlingen en twee fanatieke collega’s kregen we een uitdagend programma voorgeschoteld. Voor het eerst … Lees meer

Heftruckexamen 21 maart 2022

Geslaagden heftruck examen Sprengen College. Maandag en dinsdag 21 en 22 maart waren er weer heftruck examens. Van de 8 kandidaten zijn er 6 geslaagd. De deelnemers hebben het super gedaan. Het waren 2 vruchtbare dagen met ups en downs en met een mooi resultaat. Het Sprengen College feliciteert de kandidaten met het behalen van … Lees meer

Inspectie bezoek positief

Inspectie was erg positief De inspecteur vindt dat wij een mooie stap hebben gezet. Er is een duidelijke ontwikkeling. Er is een consistent verhaal- wat bestuurder-directeur en medewerkers zeggen kloppen met elkaar. Er zijn stappen gezet, maar ze zijn nog vers, dus we zijn er nog niet maar we gaan in de goede richting. De … Lees meer

Inspectie bezoek 17 februari 2022

Inspectie op bezoek bij het Sprengen College Donderdag 17-2-2022 komt de inspectie weer op bezoek. Het team van het Sprengen College heeft keihard gewerkt om de zaken op orde te krijgen. Het is een belangrijk moment voor de school om verder te kunnen. 

ESF subsidie impuls banenkansen

 Het coronavirus heeft wereldwijde impact op de arbeidsmarkt. Voor de kwetsbare doelgroep van pro-vso leerlingen heeft dit grote gevolgen. De scholen maken zich vooral zorgen over twee zaken: 1. Leerlingen die de externe stage niet kunnen volgen of afronden (er zijn minder mogelijkheden om stage te lopen) 2. Leerlingen krijgen minder praktijkvakken met certificering aangeboden … Lees meer