ESF en REACT-EU

Het Sprengen College maakt gebruik van het ESF.

Ook dit schooljaar krijgt het Sprengen College een financiële bijdrage vanuit het Europees Sociaal Fonds en vanuit REACT-EU. Deze subsidies worden bij ons op school ingezet op activiteiten om de stap naar arbeid of vervolgonderwijs optimaal te laten verlopen.