Inspectie bezoek positief

Inspectie was erg positief

De inspecteur vindt dat wij een mooie stap hebben gezet. Er is een duidelijke ontwikkeling. Er is een consistent verhaal- wat bestuurder-directeur en medewerkers zeggen kloppen met elkaar. Er zijn stappen gezet, maar ze zijn nog vers, dus we zijn er nog niet maar we gaan in de goede richting. De structuur van het aanbod structureert de sturing op het resultaat.