ESF subsidie impuls banenkansen

 Het coronavirus heeft wereldwijde impact op de arbeidsmarkt. Voor de kwetsbare doelgroep van pro-vso leerlingen heeft dit grote gevolgen. De scholen maken zich vooral zorgen over twee zaken: 1. Leerlingen die de externe stage niet kunnen volgen of afronden (er zijn minder mogelijkheden om stage te lopen) 2. Leerlingen krijgen minder praktijkvakken met certificering aangeboden (doordat in de scholen het lesprogramma wordt aangepast op kleinere groepen om de vakken veilig aan te kunnen bieden).

Het uitstroomperspectief van deze doelgroep komt hiermee nog meer onder druk te staan. Veel bedrijven hebben een afwachtend beleid met het aanstellen van nieuw personeel. Dit alles heeft een grote impact op deze doelgroep. Door middel van de inzet van ESF subsidie wordt op de scholen in onze arbeidsmarktregio alles in het werk gesteld om het bovenstaande zoveel mogelijk te beperken, we gaan dan ook inzetten op de volgende activiteiten:  Stage- werkplekleren, daar waar mogelijk Branchegerichte cursussen en Leerwerkbedrijf. De begeleiding bij deze activiteiten is aangepast. Zo wordt er in kleinere groepen lesgegeven en vindt intensieve begeleiding plaats. Dit neemt natuurlijk extra kosten met zich mee. Deze worden mede door de ESF opbrengsten gefinancierd.