nieuwsbrief 3

April 2022    ;  nummer 3

Toekomst van het Sprengen College

In de vorige nieuwsbrief had ik al aangegeven dat wij ongeveer half april meer duidelijkheid zouden kunnen geven omtrent de voortgang van het bestaan van het Sprengen College.

Een van de opdrachten van de inspectie was: zoek een grotere partner om in de toekomst mee samen te werken.

In de vorige nieuwsbrief vertelden wij u dat er diverse gesprekken zijn geweest met mogelijke samenwerkingspartners. Dat zijn Limor, Perspektiev en de Ambelt. Alle drie de partners zijn ook met elkaar in gesprek omdat iedereen graag wil dat het Sprengen College een positieve doorstart maakt. De uitkomst van deze gesprekken is dat het Sprengen College niet wordt overgenomen, maar dat er gewerkt wordt aan doorstart op dezelfde locatie.

Dit zal dan niet meer zijn onder de naam Sprengen College.

Hoe een en ander vorm gaat krijgen is nu nog niet helder.

Bestuur en directie gebruiken de komende periode om alle officiële handelingen m.b.t personeel en leerlingen in kaart te brengen.

Vooralsnog betekent dit dat er voor uw zoon/dochter of pupil niets verandert.

Iedereen gaat voortvarend door met de in gang gezette onderwijskundige ontwikkelingen want we geloven in de school en de toekomst van de jongeren.

Zodra er meer helderheid is over de vorm van de mogelijke doorstart zullen wij u direct informeren.

Heeft u naar aanleiding van bovenstaande vragen mail deze dan naar: info@sprengencollege.nl

Wij verzamelen de vragen en zullen u dan z.s.m. informeren.

Wij wensen u een fijne meivakantie en verwachten de leerlingen weer op 10 mei

(9 mei studiedag!)

Vriendelijke groet,

Elly Dumond

Directeur a.i.