Het Sprengen College

Missie

Het Sprengen College is een unieke VSO(ZMOK) school die onderwijs en begeleiding biedt aan leerlingen die elders in het onderwijs zijn uitgevallen (regulier en GO). Daarbij bieden wij zoveel mogelijk maatwerk aan binnen de vastgestelde leerlijnen en een veilige leerplek waar de leerling zich welkom voelt, weerbaar wordt en zich kan ontwikkelen op sociaal en cognitief niveau.

Het onderwijs op het Sprengen College richt zich op uitstroom naar arbeid of uitstroom naar vervolgonderwijs vanaf mbo niveau 2 e.v.

Het Sprengen College komt op voor haar leerlingen en wil een betrokken partner zijn in het netwerk van de leerling.

Visie

Het onderwijs en de begeleiding op het Sprengen College is gericht op een (nieuw)toekomst perspectief. Het Sprengen College wil leerlingen een succesbeleving laten ervaren dat hen stimuleert en handvatten biedt om door te zetten hun doel te bereiken.
Het Sprengen College ontwikkelt in samenspraak met de leerling een onderwijstraject dat tegemoet komt aan de kwaliteiten, talenten en interesses van de leerling.

Het Sprengen College werkt vanuit adaptief onderwijs. Dit betekent dat de relatie centraal staat. Zonder relatie geen prestatie. Door de relatie ontstaat autonomie bij de leerling. Hij weet zich gezien en gehoord.

Vanuit de autonomie ontstaat de motivatie tot competentie, motivatie tot leren.

Het Sprengen College bereikt dit door individueel maatwerk binnen de kaders. Onze kaders zijn de profielen: Bouwen, Wonen en Interieur (BWI), Produceren, Installeren, Elektra (PI&E) Zorg en Dienstverlening, Economie en Ondernemen.

Via de Transactionele Analyse werken wij aan de relatie met de leerling. Transactionele Analyse gaat er vanuit dat ieder mens OK is, ook al doet hij niet OK…..

Diversiteit

Sociale diversiteit, etnische diversiteit, diversiteit in talenten, diversiteit in leren… Er zijn vele vormen van diversiteit waar het onderwijs, elke school en elke leerling mee wordt geconfronteerd. Sommigen zien het als probleem. Sprengen College ziet het als uitdaging en als mogelijkheid. Hoe men het ook ziet, bij het Sprengen College gaat het om ‘verschillen benutten’ als kansen voor alle leerlingen om te leren.

Leren over verschillende visies, perspectieven, invalshoeken… is cruciaal voor jongeren in de hedendaagse samenleving. Het is soms gemakkelijk om te spreken in stereotypen terwijl die maar een “slechte samenvatting” van de complexe werkelijkheid kan zijn. Sprengen College vindt het belangrijk om een divers beeld van de wereld mee te geven in het curriculum.

Perpectief leerlingen

Sprengen College draagt diversiteit in het vaandel. Ons diversiteitsbeleid is terug te vinden in eigen werking van de school (o.a. personeelsbeleid, klassamenstelling, rekrutering van leerlingen, lessenroosters, projecten etc.).

Binnen het Sprengen College wordt onze visie door iedereen gedragen om diversiteit in het schoolgebeuren centraal te stellen en effectief te bouwen aan een perspectief voor leerlingen waarin diversiteit een troef is en niet louter als probleem beschouwd wordt.

Gedragsproblemen

Omgaan met diversiteit bij probleemjongeren is een verhaal van nuances, van overleg, van het definiëren van problemen en samen komen tot oplossingen op basis van uitkomsten uit onderzoeken. Dit is niet altijd eenvoudig, want er zijn geen pasklare antwoorden voor scholen of leerkrachten om om te gaan met de uitdagingen van gedragsproblemen. 

Het Sprengen College doet niets anders dan positief en constructief te bouwen aan een perspectief voor jongeren met een gedragsprobleem.