Opleidingen

Onderwijsprogramma Sprengen College

Het onderwijsaanbod van het Sprengen College is verdeeld in twee clusters: Cluster 1 richting arbeid, of Cluster 2 richting vervolgonderwijs MBO vanaf niveau 2.

Binnen de clusters is het onderwijs verdeeld in de profielen: Bouwen, wonen en Interieur(BWI), Produceren, Installeren en Elektra(PIE), Zorg en Welzijn(Z&W) en Economie en Ondernemen(EO)

Het is beleid dat alle leerlingen examen doen binnen Entree op divers niveau. Hiertoe is een samenwerking met de Entree-opleidingen van het Deltion College. Het onderwijs is ook afgestemd op het kennis- en vaardigheden-curriculum van de Entree-opleidingen.

Cluster Arbeid sluit af op niveau 1F voor alle kernvakken. Tevens behalen de leerlingen de kerndoelen voor Arbeid bij het onderdeel stage en de uitgebreide praktijkvakken. Cluster Vervolgonderwijs sluit af op niveau 2F voor alle kernvakken.

Er is voor dit beleid gekozen om leerlingen een succeservaring te laten hebben met een examen met een diploma als gevolg.

Alle andere doelgroepen zijn de uitzondering. Daarbij wordt zoveel mogelijk gekeken naar de individuele leerling en of de leerling een zelfstandig leerproces via IVIO aan kan. Leerlingen die VMBO-tl of hoger aankunnen doen staatsexamen via IVIO@School. Deelname aan dit programma is ook afhankelijk hoe zelfstandig een leerling kan werken. Docenten van het Sprengen College zijn voor deze leerlingen een ‘leercoach’.