IVIO@School

Echt een uitdaging

Combinatie van online en fysiek lesmateriaal: De kracht van beide wordt benut op basis van Nederlandse lesmethoden en sluit aan bij verschillende leerstijlen van kinderen. Ons onderwijs is overal ter wereld te volgen: Zelfs in verre uithoeken of in minder ontwikkelde landen kan Wereldschoolonderwijs plaatsvinden, ook als er geen internet verbinding mogelijk is.

Maatwerk voor scholen

Scholen in het basis- en voortgezet (speciaal) onderwijs kunnen door middel van IVIO@School passend onderwijs bieden. Leerlingen binnen het reguliere en speciaal onderwijs kunnen met IVIO@School een aangepast programma volgen. Via de werkwijze van IVIO@School biedt het Sprengen College vwo, havo en vmbo tl.

Kleine klassen met rust en structuur zorgen voor een klimaat waarbij leerlingen tot leren komen. Een kind een plan is een uitgangspunt die past binnen de structuur van IVIO@school. Elke leerling leert op zijn of haar tempo en binnen het niveau waar de jongeren voor ingeschreven wordt.

Het onderwijs

Dat maatwerk is mogelijk doordat IVIO@School individueel onderwijs biedt dat per vak is georganiseerd. Het startmoment en het tempo zijn vrij, waardoor leerlingen in hun eigen tempo kunnen leren.

Eerste- en tweedegraads vakdocenten van IVIO@School bieden de leerling ondersteuning in een digitale leeromgeving. Daarmee zijn de waarde en de kwaliteit gewaarborgd.

Leerlingen starten de eerste weken met een viertal vakken; Nederlands, Engels, wiskunde en een vak naar keuze. Na deze periode om te wennen aan de systematiek krijgt de leerling een volledig pakket aangeboden.

Onze opleidingen