Muziek expressie

Leer je gevoelens en emoties kennen middels muziek

Er wordt gewerkt vanuit een eigen ontworpen lesboek. We behandelen onderwerpen als notenschrift, muziekstijlen, muziekcultuur en dergelijke.

Er bestaat een samenwerkingsverband met de muziekschool. Wanneer de lesstof behandeld is en de leerling de stof eigen heeft gemaakt, wordt door een examinator van de muziekschool het examen afgenomen.

Als het over muziek gaat, kun je op onze school heel veel kanten op. Het Sprengen College heeft een eigen muziekafdeling waar je een instrument kunt leren bespelen. Bijvoorbeeld piano, keyboard, (bas)gitaar en drums. Gebruik je liever je stem? Zingen kan natuurlijk ook in onze studio!

Muziekproductie

Ook kun je met behulp van de computer je eigen beats of instrumental maken, die je gebruikt om op te rappen of om mee te zingen. De programma’s die worden gebruikt zijn; Music Maker, FrutyLoops, Reason en Cubase5. 

Hiermee kun je jouw creaties in de studio opnemen, uitmixen en daarna bijvoorbeeld op cd branden. Leerlingen worden vooral gestimuleerd om hun scheppende en creatieve vermogen tot uiting te laten komen. Het is ook mogelijk om een diploma te behalen; het A-diploma muziektheorie.

Het diploma dat kan worden behaald is een landelijk erkend diploma. Muziek is geen vakgroep maar het kan wel een mooie voorloper zijn om er je vak van te maken. 
Uiteindelijk zijn op verschillende ROC’s muziekopleidingen op middelbaar niveau, waar je kunt worden opgeleid. Dit is een mooi doel om via het Sprengen College naar toe te werken, zodat je uiteindelijk mischien wel met muziek je boterham kan verdienen. 

Leerlingen van het Sprengen College nemen op vrijwillige basis deel aan de muzieklessen.

Onze opleidingen