Organisatie

Sprengen College organisatie

De school is bestuurlijk ondergebracht bij de stichting VSO ZMOK de Sprengen Scholing & Training.

De bestuurder is: a.ai. De heer K. Heek

Directeur: a.i. Mevrouw E. Dumond

De raad van toezicht bestaat uit de volgende leden:

Wnd. voorzitter: de heer W. Kreike

Secretaris: mevrouw G. Frank

Lid portefeuille financiën: de heer J. Smaardijk

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) vertegenwoordigt de belangen van medewerkers, ouders en leerlingen. De MR is bevoegd om voorstellen te doen, standpunten kenbaar te maken, adviezen te geven en instemming te verlenen volgens het MR-reglement. Er komen zaken aan de orde die van belang zijn voor het Sprengen College. De MR is bereikbaar via mr@sprengencollege.nl.

Wat bieden wij?

De extra ondersteuning die nodig is voor de specifieke doelgroep waar het Sprengen College op gericht is, overstijgt de ondersteuningscapaciteiten van het reguliere onderwijs, maar ook die van het speciaal onderwijs. De basisondersteuning op het Sprengen College is daarom standaard extra ondersteuning gericht op de zeer zware individuele ondersteuningsbehoeften van leerlingen met ernstige internaliserende en/of externaliserende gedragsproblematiek, in samenwerking met externe partijen rondom de leerling.

De 7 sterke punten van het Sprengen College:

  1. Een individuele benadering waarbij iedereen telt
  2. Een veilige leeromgeving met rust, duidelijkheid en structuur
  3. Kleine klassen: een begeleiding van gemiddeld één docent op zeven leerlingen
  4. Expert in de omgang met jongeren die een gedragsproblematiek hebben
  5. Een breed aanbod van leermogelijkheden
  6. Grote betrokkenheid bij leerlingen en hun omgeving
  7. Een enthousiast team waarin een gemoedelijke sfeer en professioneel werken voorop staan

Stage

Leerlingen die 15 jaar of ouder zijn, gaan indien mogelijk op (oriënterende) stage. Meestal is dit een of twee dagen in de week. De begeleiding is intensief; de stageloper werkt altijd samen met de stageverlener. Het sociale aspect, het vergroten van de zelfstandigheid en het zelfvertrouwen zijn hierbij het belangrijkst.

Portfolio

Een portfolio is een verzamelmap dat gevuld wordt met bewijsmateriaal. Denk bijvoorbeeld aan feedbackformulieren (worden wekelijks ingevuld), werkstuk beschrijvingen, diploma’s, certificaten of beschrijvingen van momenten. Je bent als leerling verantwoordelijk voor je eigen map, wat je autonomie, je zelfvertrouwen, de structuur en de voorspelbaarheid bevordert.