Info voor ouders en voogden  

Waar zijn we te vinden

Wij zijn van ma t/m vrij van 08.30 tot 16.30 bereikbaar via telefoonnummer 0578 - 69 22 80.

Ons bezoekadres is: Groteweg 11, 8191 JS in Wapenveld

Ons postadres is : Sprengen College (VSO-ZMOK), Postbus 6, 8190 AA Wapenveld

Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad De medezeggenschapsraad (MR) van het Sprengen College vertegenwoordigt de belangen van medewerkers, ouders en leerlingen. De MR is bevoegd om voorstellen te doen, standpunten kenbaar te maken, adviezen te geven en instemming te verlenen volgens het MR-reglement. Er komen zaken aan de orde die van belang zijn voor het Sprengen College. De contactgegevens van de MR vindt u op onze website.

De medezeggenschapsraad is bereikbaar via mr@sprengencollege.nl

Leerlingenadministratie

De leerlingenadministratie is bereikbaar via m.kleinbramel@sprengencollege.nl

Bereikbaarheid


Het terrein van het Sprengen College is vrij toegankelijk. Wij verzoeken u op ons terrein rustig te rijden en te parkeren in de daartoe bestemde vakken. Het Sprengen College is met de auto en het openbaar vervoer te bereiken. Op de website van het Sprengen College kunt u uw route plannen.


Contact formulier